Eigen regie. Grenzen stellen en groeien.

Mijn leven met depressies en psychoses

Suzan Vos is ervaringsdeskundige. Ze heeft vanaf haar pubertijd last van psychoses en depressies. Op haar website www.suzanheeftervaring.nl vertelt ze openhartig over haar ervaringen en herstel. Ook deelt ze foto's die ze tijdens haar opname maakte, met als doel haar gevoel te laten zien en zich zo minder eenzaam te voelen. Het leverde een aangrijpend portret op.

E.Verwijk, Clinical Neuropsychologist 

f744f1a2-8d69-4d2a-b9ad-65d879e8f2c0.jpe

Over mij

Mijn naam is Suzan Vos en ik heb een psychiatrische aandoening. In mijn pubertijd kreeg ik last van psychoses en depressies. Ik veranderde van een vrolijke meisje in een stille bange puber. Toen ik op kamers ging wonen voor mijn studie, kreeg ik mijn eerste echte psychose. Ik kreeg last van wanen en hallucinaties. Ik dacht dat ik op mijn kamer werd aangevallen door de fruitvliegjes en dat ze mij kwamen vermoorden in de nacht als ik sliep. Ook zag ik allerlei beelden, die er niet waren, en rook ik rottingslucht. Ik werd steeds angstiger en ik was erg eenzaam in die tijd.

Blogs

Nieuws

HBW2021_themamiddag_BSFotografie-28_edit

Themamiddag 'The new Healthcare era' Erasmus University Rotterdam

Cliëntenparticipatie RGOc

De laatste jaren is er bij onderzoeken in de GGZ steeds meer aandacht voor cliëntenparticipatie. 

Verhalenbank Psychiatrie

In haar pubertijd veranderde Joyce* (44) van een ‘gewoon meisje’ in een steeds angstiger persoon. 

Boekpresentatie

Suzan

Datum??

Wordt hard aan gewerkt...

Health Business Week Rotterdam