Openheid in de psychiatrie

Openheid in de psychiatrie

Wat steeds belangrijker wordt in mijn werk is openheid geven en dat vind ik ook belangrijk. Jarenlang heb ik verzwegen wat ik heb. In mijn pubertijd omdat ik niet wist wat het was maar later ook omdat mijn omgeving mij ook geen erkenning gaf. Pas na mijn bevallingen...
Twee jaar later

Twee jaar later

Het is al weer twee jaar geleden dat ik opgenomen werd in het ziekenhuis Ik was ernstig depressief en kon niet meer voor mijzelf zorgen. Ik zat als een dood muisje voor de verwarming, omdat ik niet meer warm kon worden, doordat ik niet meer at. Ik voelde niets meer en...
Corona en ik

Corona en ik

Wat een bizarre tijd Van alles naar niks. Het leven zag er juist weer wat rooskleuriger uit. Ik had zelfs toekomstperspectief met ons nieuwe huis. Maar wat eerst zo leuk leek is nu een zorg. Komt het goed met ons nieuwe huis? We maken ons wel een beetje zorgen. Maar...
Pillen en seksualiteit

Pillen en seksualiteit

Nog zo’n belangrijk onderwerp. Seksualiteit. En dan het bespreekbaar maken daarvan in de behandelkamer. Het is nog steeds een moeilijk onderwerp, die de meeste behandelaren niet aan de orde laten komen. En je begint er zelf ook niet gemakkelijk over. Maar het is zeker...
Zelfdoding

Zelfdoding

In de krant las ik een artikel over zelfdoding en ik voelde mij ook geroepen om hier een blog over te schrijven. In het artikel stond de nut en noodzaak van het openbreken van de gedachten beschreven. Het is zo belangrijk om er met iemand over te praten. Dat haalt de...